3 regler til den faglige formidler

REGEL NR. 1. Ingen modtager – intet formål med teksten

Modtageren er ubeskrivelig vigtig i al kommunikation. For du kan have nok så meget interessant at fortælle, men hvis du ikke får det klart og tydeligt frem til modtageren, er der ikke nogen pointe i at skrive teksten. Derfor er det vigtigt, at du tænker modtageren ind i din tekst.

Hvem er din modtager?

Det er en god ide at skabe et klart billede af, hvem din modtager er, inden dine fingre rammer tastaturet. Det kan du gøre ved at lave en demografisk indsnævring af din modtager. Du kan eksempelvis overveje køn, alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse og interesser. Når du har fundet ud af det, kan du overveje, hvad du så kan forvente af modtageren.  Siger modtagernes uddannelse og job noget om deres læseevner? Siger deres køn og alder noget om deres interesser? Hvilke krav og begrænsninger stiller det til din tekst?

Formålet med denne øvelse er først og fremmest, at du bliver klar over, hvilke hensyn du skal tage til modtageren i din tekst. Derudover kan du lettere få din tekst til at ramme modtagerens behov og interesser.

 

REGEL NR.2. Skriv aktivt, klart og forståeligt

Når du skriver din tekst, er det ikke nok, at du har et interessant budskab – du skal også kunne formidle dit budskab. Du kan gøre din tekst mere læservenlig ved hjælp af disse skriveråd:

–          Skriv aktivt i stedet for passivt. Det gør din tekst mere konkret og levende.

–          Skriv konkret, for jo mere konkret du er, jo lettere forstår modtageren din pointe.

–          Undgå papirord og papklichéer, det gør teksten upersonlig og skaber afstand til læseren.

–          Gør det enkelt, når du skriver om noget kompliceret.

–          Omskriv ”stive” fagtermer, især hvis du skriver til en modtager, der ikke tilhører dit eget fagområde.

 

REGEL NR. 3. Brug eksempler

Eksempler gør din tekst mere levende og overbevisende. Som grundregel kan man sige, at jo mere konkret du er, jo stærkere et billede fremkalder du hos modtageren – og jo lettere er det er forstå din pointe. Et eksempel kan have forskellige funktioner i både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Tre måder du kan bruge eksempler på:

 1. Forklar og uddyb dit budskab: Når du bruger eksempler til at forklare dit budskab, overfører du en abstrakt pointe til noget konkret og håndgribeligt. Eksemplet bidrager altså ikke med nye informationer, men du gentager og viser konkrete egenskaber og konsekvenser ved din pointe. Det er for eksempel abstrakt at sige, at mange mennesker led under finanskrisen i 2009. Til gengæld kan man gøre pointen mere konkret ved at sige, at ejendomme i Region Nordjylland faldt med 25,7 pct. fra 2008 til 2009. Eller at Jens og Gerda Kjeldsen mistede 379.500 på deres bolig på kun et enkelt år.

 

 1. Skab indlevelse hos modtageren: Når du bruger et eksempel til at skabe indlevelse hos modtageren, er det en ide at skabe et klart og levende billede af noget, modtageren kender fra sin egen erfaringsverden. For det er lettere at skabe et mentalt billede af noget, man kender i forvejen. På den måde gør du din pointe både nærværende og relevant for modtageren, fordi din tekst kommer til at handle om noget, de i forvejen kender.

 

 1. Form budskabet: Du kan bruge eksemplet til at sætte din pointe i et bestemt lys. Du kan fremhæve bestemte sider af en sag og nedtone andre, eller du kan sammenligne din pointe med en konkret situation eller hændelse og på den måde overføre værdier til dit eget budskab. På den måde kan du forme de indtryk, modtageren skal have, efter at have læst din tekst.

One thought on “3 regler til den faglige formidler”

 1. Rigtig fin artikel! 🙂
  Jeg savner måske et resume (underrubrik), men dit sprog, din form (overskuelighed, opstilling og fremgangsmåde) er top notch!

  Under Regel nr, 3 har du tre eksempler på hvordan man kan bruge eksempler: eksempel 1, eksempel, 1 og eksempel 1, hehe. 😉

  Jeg ville nok også rykke teksten på headeren lidt længere ind og gøre det overordnede layout lidt mere personligt…men det er klart, at den slags tager tid!

  Good job! 😀

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *